Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem Serwisu http://www.remobile.pl jest spółka Cushman & Wakefield Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-078), pl. Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000039711, NIP: 526-10-10-862, kapitał zakładowy: 135 588 PLN.
  2. Serwis pozyskuje informacje o jego użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach
   2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka")
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Informacje podane w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas wypełnienia formularza, adres IP).
  3. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. celem utworzenia konta w Serwisie lub w celu kontaktu handlowego.
 3. Pliki cookies
  1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Zazwyczaj oprócz danych właściwych dla funkcji które pełnią, zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika.
  2. W serwisie wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
   1. cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
   2. cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
  3. W serwisie stosowane są:
   1. cookies własne - pliki cookies zamieszczane przez Operatora Serwisu, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu
   2. cookies zewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez partnerów Operatora Serwisu, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  4. Operator Serwisu wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
   1. utrzymania sesji użytkownika umożliwiającej m.in. zapamiętanie wybranego języka, nawigację pomiędzy wyszukanymi ofertami, dodawanie ofert do porównania
   2. uwierzytelnienia użytkownika w Serwisie i utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
   3. zapamiętania identyfikatorów ostatnio oglądanych ofert, w celu ich późniejszej prezentacji w profilu użytkownika
   4. nie wyświetlania na podstronach Serwisu informacji o plikach cookies, po tym jak użytkownik się z nią zapoznał
  5. Operator Serwisu wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google Analytics]
  6. Stosowane przez Operatora Serwisu pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego bądź złośliwego oprogramowania. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Poniżej znajdują się instrukcje zmiany ustawień cookies dla popularnych przeglądarek:
   1. Internet Explorer
   2. Firefox
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Opera
  8. W przypadku ograniczenia dostępu do plików cookies (poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej), korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych w procesie uwierzytelniania uniemożliwi autoryzację w Serwisie.
 4. Logi serwera www
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi podlegają:
   1. adres IP komputera, który wysłał żądanie
   2. data i godzina wysłania żądania
   3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer), w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
   4. nazwa i wersja przeglądarki internetowej użytkownika (tzw. user-agent)
  3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.
 5. Udostępnianie danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Oblicz łączne koszty wynajmu

Biorąc pod uwagę liczbę pracowników oraz aranżację stanowisk pracy

occupiermetrics.com